Avís legal

Confidencialitat

A2 arquitectes, com a propietària d'aquesta pàgina web, es compromet a mantenir totes les dades que ens faciliten els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-los a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la LOPD (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre). En alguns serveis, que ofereixen l'opció d'emplenar un formulari, sol·licitem alguna de les dades anteriors amb l'única finalitat de poder oferir-li una millor atenció. Qualsevol dada que ens faciliti rep les mateixes condicions de confidencialitat.

Informació sobre el compliment de la llei de Protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades formen part d'un fitxer  propietat de a2arquitectes.com amb la finalitat de promoció i difusió de les nostres activitats i serveis. Així mateix li informem sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a això haurà de dirigir aquesta petició en els termes i condicions que estableix la llei a: info@a2arquitectes.com , o bé per correu postal a: A2 arquitectes; Av. Maresme, 341 2n 3a; 08301 Mataró.

Sobre els serveis professionals oferts en aquesta web

Aquesta web ofereix, entre uns altres, serveis professionals que requereixen la col·legiació professional en el respectiu col·legi professional. Actualment, aquests serveis consisteixen en l'expedició de certificacions d'habitabilitat, certificació d’eficiència energètica d’edificis existents, legalitzacions d'obres, llicències de canvi d'ús, reformes i obres menors o obres majors d'immobles. En compliment de la legislació vigent, li informem que aquests serveis són oferts per personal col·legiat en el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

Preus

Tots els preus indicats en aquesta web pels serveis oferts inclouen l'IVA i són vàlids sempre i quan no hi hagi un error tipogràfic.

Copyright

Les marques, logos, disseny gràfic, bases de dades, índexs i codi font en llenguatge PHP, HTML, Javascript o uns altres, inclosos són propietat d’A2 arquitectes. Aquest web o qualsevol part de la mateixa no podrà ser reproduïda, duplicada, copiada, comercialitzada, revenuda ni utilitzada amb finalitats comercials, si A2 arquitectes no atorga el seu consentiment explícit. La responsabilitat derivada d'utilitzar materials protegits pels drets de la Propietat Intel·lectual que apareixen serà responsabilitat exclusiva de l'usuari. La infracció dels Drets de marca, propietat d’A2 arquitectes, comportarà la persecució civil i, si escau, penal en virtut de les lleis i tractats internacionals vigents.

 

 

a2arquitectes © 2013 - Avís Legal