Què és la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació?

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que es preveuen a la Llei 18/2007 i al Decret 141/2012 i que, per tant, és apte per ser destinat a residència humana, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats degudament autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Altres preguntes freqüents:

- Perquè necessito la cèdula?

La cèdula d'habitabilitat és necessària per:

●  Transmetre un habitatge ja es tracti d'una venda, d'un lloguer o d'una cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent).

●   Donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

- Quan puc disposar de la cèdula?

L'Administració acostuma a trigar entre 2 i 3 setmanes a enviar, per correu, la cèdula l'habitabilitat a l'adreça facilitada en el moment de fer la sol·licitud. El que es pot aconseguir en 24h o menys és el certificat d'habitabilitat, document imprescindible per a demanar la cèdula.

- Què hi apareix a la cèdula?

Les dades que consten a la cèdula són:

●   L’adreça i ubicació de l’habitatge.

●   La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.

●   Les estances i els espais que componen l’habitatge.

●   El llindar màxim d’ocupació.

●   La identificació i titulació de la persona tècnica que a certificat l’habitabilitat.

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat de l'habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

- Quan caduca la cèdula?

Amb el Decret de l'any 2003 es va ampliar el termini de validesa de les cèdules, passant de 10 a 15 anys. Per aquest motiu, les cèdules obtingudes abans de la publicació del Decret de 2003, tenen una vigència de 10 anys i les cèdules amb data del 2004 o posterior tenen una vigència de 15 anys. Passats aquests terminis és obligat renovar-la.

En cas de no trobar la cèdula de l'habitatge, podem ajudar-te a consultar si ha caducat o no. Si no ha caducat pots demanar un duplicat a la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat, trucant al 012 o al 93.214.70.00. En cas que estigui caducada, si ho desitges podem solucionar-ho ràpidament i facilitar-te la sol·licitud de la nova cèdula.

- Què puc fer si el meu habitatge no compleix amb els requisits per obtindre la cèdula?

Si es compleix que:

●   L'habitatge consta registralment o administrativament com habitatge.

●   És possible corregir les deficiències observades.

Tens dues possibilitats:

●  Realitzar les obres necessàries per tal que l’habitatge torni a complir amb la normativa d’habitabilitat i emetre el certificat corresponent per aconseguir la cèdula.

●   La redacció d’un Informe Tècnic pot permetre la compra-venda de l’immoble.

- Quines respostes es poden obtindre de l’Administració?

Concessió de la cèdula

L’atorgament de la cèdula, si tot és correcte, es realitza en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la data de recepció de la sol·licitud en el registre.

Requeriment

El requeriment respon a la necessitat per part de l'Administració de confirmar que l'habitatge és usat, i no ha estat resultat de la subdivisió d'un habitatge o d'un canvi d'ús, quan es produeix algun tipus de contradicció amb la base de dades o antecedents de l'Administració.

En aquests casos el que s'ha de fer és complementar la documentació presentada amb d'altra que permeti confirmar que l'habitatge és usat.

Amb l'objectiu de no endarrerir el lliurament de la cèdula, en aquells casos susceptibles de rebre un requeriment es recomana adjuntar a la sol·licitud la documentació necessària per tal de demostrar el que s'ha comentat anteriorment.

Inspecció

Sempre hi ha la possibilitat que abans de rebre la cèdula els tècnics del servei territorial corresponent, de l'Ajuntament o del Consell comarcal respectiu, demanin fer una inspecció de l'habitatge per tal de comprovar les seves condicions d'habitabilitat.

 

Contactar

Deixa les teves dades i et truquem, o bé pots contactar amb nosaltres a través de:

634 401 022

info@a2arquitectes.com

LineId: a2arquitectes

Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Comenta
Comenta a Twitter Comenta a Facebook Comenta a LinkedIn

a2arquitectes © 2013 - Avís Legal