Què és el certificat d'habitabilitat de segona ocupació?

El certificat d’habitabilitat és el document on el tècnic que el signa certifica que l’habitatge té el nivell d’habitabilitat exigit per la legislació vigent. Aquest document és necessari per a poder sol·licitar a l'administració la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge.

Altres preguntes freqüents:

- Qui el redacta?

El certificat d’habitabilitat l’ha de signar un arquitecte, un arquitecte tècnic o un aparellador col·legiat, després visitar l'habitatge en qüestió i visar el document redactat amb les dades oportunes.

- Perquè necessito el certificat?

El certificat d'habitabilitat és necessària per tal de poder demostrar davant l'Administració, que l'habitatge compleix amb la normativa d'habitabilitat corresponent, en el moment de presentar la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat. I per tant és imprescindible per obtenir-la.

El certificat d'habitabilitat, en un primer moment, és suficient per als contractes de lloguer.

- Quan puc disposar del certificat?

Si l'habitatge compleix amb la normativa d'habitabilitat corresponent, el certificat es pot obtenir en menys de 24 hores després de visitar l'immoble.

- Què hi apareix al certificat?

Les dades de l'habitatge inspeccionat, indicant:

●   La seva adreça.

●   El tipus d'habitatge que es tracta.

●   El tipus i nombre de peces que el componen.

- Què fer puc fer si el meu habitatge no compleix amb els requisits per obtindre el certificat?

Si es compleix que:

●   L'habitatge consta registralment o administrativament com habitatge.

●   És possible corregir les deficiències observades.

Existeixen dues possibilitats:

●  Realitzar les obres necessàries per tal que l’habitatge torni a complir amb la normativa d’habitabilitat i emetre el certificat corresponent per aconseguir la cèdula.

●   La redacció d’un Informe Tècnic pot permetre la compra-venda de l’immoble.

 

Contactar

Deixa les teves dades i et truquem, o bé pots contactar amb nosaltres a través de:

634 401 022

info@a2arquitectes.com

LineId: a2arquitectes

Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Comenta
Comenta a Twitter Comenta a Facebook Comenta a LinkedIn

a2arquitectes © 2013 - Avís Legal