Què és l'etiqueta d'eficiència energètica d'edificis existents?

Al igual que els electrodomèstics disposen d’una etiqueta que qualifica la seva eficiència energètica, en funció de si consumeix més o menys energia per fer el mateix treball, els edificis, habitatges i locals han de disposar d’un document que certifiqui quin és el seu grau d’eficiència energètica.

Aquest document és l'etiqueta d'eficiència energètica i ens informa si l’edifici, el local o l’habitatge que volem llogar o comprar consumeix més o menys energia que un altre de característiques similars. I per tant, ens permet saber amb quin immoble podrem estalviar més en les factures d’electricitat i gas.

Altres preguntes freqüents:

- Perquè necessito l'etiqueta d'eficiència energètica?

L'aparició del Real Decret 235/2013 obliga, des de l'1 de juny de 2013, a tots els immobles d’ús residencial o terciari a mostrar l'etiqueta d’eficiència energètica al futur comprador o llogater, i a lliurar-la en el moment de signar el contracte de lloguer o compravenda, igual que es fa ara amb la cèdula d’habitabilitat.

Un altre motiu per obtindre aquesta etiqueta d'eficiència energètica, és que ofereix l’oportunitat de diferenciar-se de la resta d’immobles, a l’hora de llogar o vendre el teu edifici, local o habitatge. Això és especialment interessant si recentment s'han fet reformes en aquests espais, ja que és possible obtindre una millor qualificació que d'altres immobles d’èpoques similars.

- Quina informació apareix a l'etiqueta?

Dades de l'edificiModel d'etiqueta d'eficiència energètica.Font: http://www.minetur.gob.es

En aquest bloc s'indiquen les dades generals de l l'immoble com l'adreça, la referència cadastral i el tipus d'element estudiat, a més la normativa a nivell d'eficiència energètica aplicable en funció de la seva data de construcció o bé de la data de l'última rehabilitació important.

Consum d'energia

En aquest apartat trobem l'energia que consumeix el nostre immoble per m² en un any. Aquest consum ve expressat en kWh/m² any .

Emissions de CO₂

En aquesta escala trobem l'equivalent en kg de CO₂ per m², al consum realitzat pels diferents tipus d'energia que utilitza 'immoble en un any. Cal tenir en compte que els kg de CO₂/kWh varien en funció de si l'energia prové de l'electricitat, gas, gasoil, biomassa, etc.

Qualificació energètica

A partir dels valors obtinguts en els dos apartats anteriors, cadascun d'ells apareixerà dintre d'una escala, amb 7 valors, que van de la "A", més eficient, a la "G",  menys eficient.

- Quan trigaré a tenir l'etiqueta?

Tot i que l'Administració preveu poder lliurar les etiquetes el més ràpid possible, algunes fonts del propi ICAEN apunten que aquest termini pot ser d'entre 2-4 dies, a comptar des del moment en que s'efectua el registre a l'ICAEN del certificat d'eficiència energètica.

- Com puc aconseguir l'etiqueta?

Per obtindre l'etiqueta el que pot fer és contactar amb nosaltres, per qualsevol dels mitjans de que disposa a la dreta de la pantalla, i ens encarregarem de tot:

●   Visitar l'edifici, habitatge o local a certificar i realitzar el corresponent estudi.

●   Emetre el certificat d'eficiència energètica.

●   Registrar el certificat a l'ICAEN

De manera que en poc temps tingui a la seva disposició l'etiqueta d'eficiència energètica

- Quina és la seva validesa?

El certificat i l'etiqueta tenen una validesa de 10 anys, passat aquest termini caldrà renovar-los.

De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica de l'immoble i en conseqüència puguin millorar la seva qualificació energètica.

- En el procés de registre a l'ICAEN s'ha de pagar alguna taxa?

De moment no però el més probable és que en un futur sí.

S'està estudiant la possibilitat de fer pagar una taxa per fer que la gestió del procés de certificació energètica sigui sostenible econòmicament, per tal que es puguin realitzar inspeccions que validin la qualitat de les certificacions realitzades.

Font: ICAEN

- Si tinc l'etiqueta de l’edifici sencer i no crec que s’ajusti al meu habitatge o local puc demanar una nova etiqueta només del meu habitatge?

Si creus que el teu habitatge pot tenir una qualificació millor que la que tens de l’edifici sencer, pots demanar fer la certificació només del teu habitatge. Si el resultat és millor el de l'edifici en el seu conjunt es pot registrar a l'ICAEN i així obtindre l'etiqueta del teu habitatge.

- Què puc fer si vull millorar la qualificació de la meva etiqueta?

En cada cas s'ha d'estudiar quina és l'opció més adient. Però generalment ens podem trobar amb dues grans opcions:

●   En el cas de disposar d'una etiqueta per tot l'edifici i haver fet reformes que hagin pogut col·laborar a reduir el consum d'energia del seu habitatge o local, és possible que en realitzar un nou certificat d'eficiència energètica s'obtingui una lletra diferent a la de la resta de l'immoble.

●   D'altra banda també pot passar que en fer el certificat d'eficiència es desitgi millorar el resultat obtingut, en aquest cas el resultat va sempre acompanyat d'unes recomanacions per a millorar l'eficiència de l'habitatge o local, i en alguns casos poden arribar a suposar una millora d'una o dues lletres en l'escala de qualificació. Això permet valorar quines actuacions poden ser més beneficioses.

- Aquest procés obligarà a fer obres?

No, la certificació i l'etiqueta tenen un caràcter eminentment informatiu. Si bé és cert que la certificació sempre recomana millores que es poden dur a terme per millorar els consums de l'immoble, aquestes millores no són en cap cas obligatòries.

- Perquè encarregar-ho a A2 arquitectes?

En A2 arquitectes tots el tècnics tenim amplis coneixements pel que fa a la certificació energètica, a més de disposar d'experiència contrastada en l'ús dels programes reconeguts pel Ministeri d'indústria, energia i turisme.

A més com a arquitectes disposem d'uns bons coneixements pel que fa construcció que ens permeten treure optimitzar al màxim l'anàlisi d'eficiència energètica. En altres paraules, com més coneixes com és l'edifici, habitatge o local menys et penalitza el procés de càlcul i millor qualificació es pot obtenir.

Per a nosaltres cada client és únic i per això ens adaptem a les seves necessitats (rapidesa, millor qualificació, etc.)

Per tot això A2 arquitectes ofereix la possibilitat de realitzar el tràmit de la forma més ràpida i còmoda possible amb la tranquil·litat de saber que obtindrà la millor qualificació possible pel seu edifici, habitatge o local comercial, que l'ajudi a destacar de la competència.

Si ho desitja també oferim:

●   Assessorament sobre les possibles millores que es poden efectuar per tal de millorar la qualificació obtinguda.

●   Servei de redacció de projectes i coordinació de possibles obres de millora, en el cas de desitjar millorar el seu immoble per tal millorar la seva eficiència energètica i/o accedir a subvencions.

 

Contactar

Deixa les teves dades i et truquem, o bé pots contactar amb nosaltres a través de:

634 401 022

info@a2arquitectes.com

LineId: a2arquitectes

Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Comenta
Comenta a Twitter Comenta a Facebook Comenta a LinkedIn

a2arquitectes © 2013 - Avís Legal